...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 4492 86 179
Rogaland fylkeskommune (11) 1334 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 535 3 1
Nordland fylkeskommune (18) 485 2 0
Viken fylkeskommune (1) 322 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1070 44 87
Viken fylkeskommune (6) 507 5 0
Innlandet fylkeskommune (4) 369 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 288 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 208 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 259 2 3
Agder fylkeskommune (9) 262 2 0
Agder fylkeskommune (10) 350 0 3
Vestland fylkeskommune (12) 1287 38 17
Vestland fylkeskommune (14) 264 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1456 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 321 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 223 0 3
Sum 14032 248 296

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020