...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 4763 86 179
Rogaland fylkeskommune (11) 1415 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 558 3 1
Nordland fylkeskommune (18) 506 2 0
Viken fylkeskommune (1) 335 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1078 44 87
Viken fylkeskommune (6) 512 3 0
Innlandet fylkeskommune (4) 364 0 0
Innlandet fylkeskommune (5) 284 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 210 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 262 2 3
Agder fylkeskommune (9) 267 2 0
Agder fylkeskommune (10) 357 0 3
Vestland fylkeskommune (12) 1372 37 17
Vestland fylkeskommune (14) 275 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1504 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 320 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 233 0 3
Sum 14615 242 296

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020