...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 4343 86 179
Rogaland fylkeskommune (11) 1316 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 515 3 1
Nordland fylkeskommune (18) 484 2 0
Viken fylkeskommune (1) 326 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1068 44 87
Viken fylkeskommune (6) 500 5 0
Innlandet fylkeskommune (4) 370 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 290 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 208 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 258 2 3
Agder fylkeskommune (9) 257 2 0
Agder fylkeskommune (10) 349 0 3
Vestland fylkeskommune (12) 1243 38 17
Vestland fylkeskommune (14) 256 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1438 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 322 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 223 0 3
Sum 13766 248 296

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020