...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 4629 86 179
Rogaland fylkeskommune (11) 1389 30 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 548 3 1
Nordland fylkeskommune (18) 488 2 0
Viken fylkeskommune (1) 327 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1076 44 87
Viken fylkeskommune (6) 507 4 0
Innlandet fylkeskommune (4) 363 3 0
Innlandet fylkeskommune (5) 286 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 202 2 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 259 2 3
Agder fylkeskommune (9) 263 2 0
Agder fylkeskommune (10) 357 0 3
Vestland fylkeskommune (12) 1309 38 17
Vestland fylkeskommune (14) 266 5 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1473 17 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 321 9 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 233 0 3
Sum 14296 247 296

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020