...
bilde
bilde
 Startside   Landsoversikt   Lenker   Om løyvetypar   Garantitekst 

Landsoversikt
Fylke Drosje Selskaps-
vogn
Transport for
funksjonshemma
Oslo (3) 5026 0 179
Rogaland fylkeskommune (11) 1461 0 0
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (15) 579 0 1
Nordland fylkeskommune (18) 516 0 0
Viken fylkeskommune (1) 336 0 0
Viken fylkeskommune (2) 1080 0 87
Viken fylkeskommune (6) 518 0 0
Innlandet fylkeskommune (4) 365 0 0
Innlandet fylkeskommune (5) 271 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (7) 210 0 0
Vestfold og Telemark fylkeskommune (8) 260 0 2
Agder fylkeskommune (9) 269 0 0
Agder fylkeskommune (10) 360 0 0
Vestland fylkeskommune (12) 1432 0 15
Vestland fylkeskommune (14) 283 0 0
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE (50) 1523 0 0
Troms og Finnmark fylkeskommune (19) 321 0 3
Troms og Finnmark fylkeskommune (20) 250 0 3
Sum 15060 0 290

Tall bak fylkesnavn refererer til opprinnelig fylkesnummer før fylkesammenslåing 01.01.2020